Home>Grenswaarde stofafzuiging

 

Grenswaarde  voor stofafzuiging

Als uitgangspunt voor de vaststelling van deze grenswaarde wordt de gezondheid van de werknemers en hun nageslacht zoveel mogelijk gehanteerd.De overheid en het bedrijfsleven gebruiken deze grenswaarde bij de toetsing van blootstellingsniveau's en bij het beoordelen van arbeidsomstandigheden. Bij het bewaken van emissiebronnen vormen grenswaarden een richtlijn voor het minimaal te bereiken beschermingsniveau. Bij het ontwerpen van de installatie voor de stofafzuiging worden de grenswaarden ook als uitgangspunt gebruikt. 

Concentratieniveau's bij stofafzuiging

Grenswaarden voor stofafzuiging zijn tijdgewogen gemiddelden over acht uur, er zijn geen absolute blootstellingsgrenzen. Binnen deze acht uur kunnen concentratieniveaus voorkomen die hoger zijn dan de grenswaarde als getal. De hogere waarden worden gecompenseerd door de lagere concentratiewaarden, waardoor het 8-uur gemiddelde niet wordt overschreden. Dit wordt aangeduid met TGG-8u .

Ceilingwaarde bij stofafzuiging

Bij grenswaarde kan ceilingwaarde ofwel plafondwaarde (aangeduid met de letter C) sprake zijn. Een goede stofafzuiging is noodzakelijk omdat deze blootstellingsgrens niet mag worden overschreden. Ter voorkoming van piekblootstellingen (hoge blootstellingsniveaus in korte tijd) wordt een grenswaarde als 15 minuten tijdgewogen gemiddelde vastgesteld. Dit wordt aangeduid met TGG-15min.

Projecten stofafzuiging

Projecten met een installatie voor stofafzuiging zijn te vinden op www.lutec.nl.

Volg ons ook op:

Volg ons ook op Facebook Volg ons ook op Twitter Volg ons ook op YouTube Volg ons ook op LinkedIn